Metody rehabilitacji dzieci

Metody rehabilitacji dzieci

Każde dziecko rozwijając się, przechodzi przez pewne określone etapy. W sytuacji, gdy coś rodziców niepokoi, należy jednak zgłosić się do lekarza. Pediatra w razie potrzeby może skierować rodziców do fizjoterapeuty, którego zadaniem jest dokonanie oceny rozwoju psychoruchowego malucha i zlokalizowanie ewentualnych zaburzeń. Tutaj z pomocą przychodzi fizjoterapia dzieci, którą wykonuje się, stosując różne metody rehabilitacyjne.

Rehabilitacja dzieci – metoda Vojty

Metoda ta polega na torowaniu odruchów oraz przywróceniu wrodzonych ruchowych wzorców, których rozwój z jakichś względów został zablokowany. Metodę Vojty stosuje się powszechnie u dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz różnymi wadami postawy. Celem terapii jest wzbudzenie odruchów na skutek stymulacji określonych punktów na ciele malucha. Wówczas wyzwalane są genetycznie zablokowane ruchy, które u zdrowego dziecka pojawiają się na danym etapie rozwoju. Metoda Vojty wymaga jednak również zaangażowania ze strony rodziców.

rehabilitacja dzieci

Metoda PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

Torowanie nerwowo-mięśniowe PNF to koncepcja terapii, w której nacisk kładzie się przede wszystkim na jak największy kontakt z pacjentem. Rehabilitant wykorzystuje umiejętności malucha, aby ponownie nauczyć go utraconych funkcji. W tym przypadku wykorzystuje się różnego rodzaju techniki stabilizujące i rozluźniające, ucząc dziecka ruchu i koordynacji. Metoda ta stosowana jest u dzieci z wadami układu kostno-stawowego, skoliozą, zanikiem mięśni, z uszkodzonym rdzeniem kręgowym czy w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego.

NDT-Bobath

Metoda ta stosowana jest w przypadku niemowląt i dzieci starszych cierpiących z powodu zespołów neurologicznych, genetycznych czy ortopedycznych. Jej celem jest wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżenie napięcia wzmożonego i podwyższenie napięcia obniżonego. Rehabilitacja ma na celu przygotowanie małego pacjenta do codziennego życia. Dla każdego dziecka program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie i dopasowywany do jego potrzeb. Dużą rolę odgrywa również zaangażowanie samych rodziców, którzy dziecko muszą nosić, przewijać i ubierać w sposób prawidłowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *